Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Наставници и сарадници
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / О Универзитету / Људи / Наставници и сарадници

Наставници и сарадници

Списак наставника и сарадника Алфа БК универзитета и њихове електронске адресе.

Име и презиме Звање Област Контакт
Славко Ђ. Вукша редовни професор Финансије, трговина,рачуноводство и ревизија slavko.vuksa@alfa.edu.rs
Миљана Р. Барјактаровић редовни професор Финансије, трговина и рачуноводство и ревизија miljana.barjaktarovic@alfa.edu.rs
Александар Б. Прњат редовни  професор Општеобразовна aleksandar.prnjat@alfa.edu.rs
Јозефина Ј. Беке Тривунац редовни професор Финансије, трговина,рачуноводство и ревизија jozefina.beke@alfa.edu.rs
Драган Р. Животић редовни професор Менаџмент у спорту dragan.zivotic@alfa.edu.rs
Лариса Н. Јовановић редовни професор, емеритус Менаџмент и маркетинг larisa.jovanovic@alfa.edu.rs
Виолета Љ.  Шиљак редовни професор Општеобразовни предмети violeta.siljak@alfa.edu.rs
Снежана М. Петровић редовни  професор Пројектовање и конструкције snezana.petrovic@alfa.edu.rs
Зоран Н. Миливојевић редовни  професор Информациони системи и технологије zoran.milivojevic@alfa.edu.rs
Маријана М. Видас Бубања редовни професор Информациони системи и  технологије, Економија marijana.vidas@alfa.edu.rs
Маја В. Ћук ванредни професор Англистика maja.cuk@alfa.edu.rs
Бранкица Ј. Бојовић ванредни професор Англистика brankica.bojovic@alfa.edu.rs
Јован М. Веселиновић ванредни професор Менаџмент у спорту jovan.veselinovic@alfa.edu.rs
Бранко Ђ. Петковић ванредни професор Општеобразовни предмети, Менаџмент у спорту branko.petkovic@alfa.edu.rs
Весна Д. Хабић ванредни професор Менаџмент  тренажнe технологијe vesna.habic@alfa.edu.rs
Мила Љ. Николић ванредни професор Урбанизам mila.nikolic@alfa.edu.rs
Бранко Р. Марковић ванредни професор Заштита наслеђа - примена branko.marković@alfa.edu.rs
Вања С. Јовановић ванредни професор Заштита наслеђа - примена vanja.jovanovic@alaf.edu.rs
Милован Н. Живковић ванредни професор Обновљиви извори енергије milovan.zivkovic@alaf.edu.rs
Јоаким Ј. Стрибер ванредни професор Заштита наслеђа - теорија joakim.striber@alfa.edu.rs
Владан М. Бабић ванредни професор Менаџмент и маркетинг vladan.babic@alfa.edu.rs
Срђан А. Белиј ванредни професор Геоморфологија и геоконзервација srdjan.belij@alfa.edu.rs
Биљана В. Ђорђевић ванредни професор Нематеријално наслеђе biljana.djordjevic@alfa.edu.rs
Марина С. Павловић доцент Архитектонска конзервација и историја архитектуре marina.pavlovic@alfa.edu.rs
Даница Б. Карић доцент Заштита наслеђа danica.karic@alfa.edu.rs
Дражен Њ. Јовановић доцент Менаџмент и маркетинг drazen.jovanovic@alfa.edu.rs
Александра М. Перовић доцент Менаџмент и маркетинг aleksandra.perovic@alfa.edu.rs
 Анђелка Љ. Аничић доцент Финансије,трговина, рачуноводство и ревизија andjelka.anicic@alfa.edu.rs
Ненад Р. Глигорић доцент Информациони системи и инф.технологије nenad.gligoric@alfa.edu.rs
Стеван  Д. Јокић доцент Информацини системи и инф.технологије stevan.jokic@alfa.edu.rs
Александар С. Закић доцент Информацини системи и инф.технологије aleksandar.zakic@alfa.edu.rs
Срђан М. Јовковић доцент Информациони системи и  инф.технологије srđan.jovkovic@alfa.edu.rs
Иван С. Станковић доцент Информациони системи и инф.технологије ivan.stankovic@alfa.edu.rs
Дејан В. Ђукић доцент Рачунарске науке dejan.djukic@alfa.edu.rs
Лазар С. Копања доцент

Рачунарске науке

Математика и статистика

lazar.kopanja@alfa.edu.rs
Милан Г. Ђорђевић доцент Рачунарске науке milan.djordjevic@alfa.edu.rs
Милан Д.  Дотлић доцент Математика и статистика milan.dotlic@alfa.edu.rs
Мелина М. Николић доцент Англистика melina.nikolic@alfa.edu.rs
Ивана Н. Парчина доцент Општеобразовни предмети ivana.parcina@alfa.edu.rs
Тијана В. Парезановић доцент Англистика tijana.parezanovic@alfa.edu.rs
Валентина В. Будинчић доцент Англистика valentina.budincic@alfa.edu.rs
Андријана С. Ђордан доцент Романистика andrijana.djordan@alfa.edu.rs
Светлана Е. Томић доцент Србистика svetlana.tomic@alfa.edu.rs
Добрила М. Лукић доцент Заштита наслеђа dobrila.lukic@alfa.edu.rs
Иван З. Стојиловић доцент Опште образовна -  психологија ivan.stojilovic@alfa.edu.rs
Јелена Р. Вукоњански доцент Менаџмент, маркетинг и трговина jelena.vukonjanski@alfa.edu.rs
Лидија Р. Маџар доцент Економија, финансије и рачуноводство lidija.madzar
Драгана И. Бешлић Обрадовић доцент Економија, финансије и рачуноводство dragana.beslic.obradovic@alfa.edu.rs
Ивана И. Бешлић Рупић доцент Економија, финансије и рачуноводство ivana.beslic.rupic@alfa.edu.rs
Биљана Ж. Мирчић предавач Опште образовна – италијански језик biljana.mircic@alfa.edu.rs
Афердита В. Црнишанин предавач Опште образовна - енглески језик aferdita.crnisanin@alfa.edu.rs
Кристина Ж. Виштица предавач Опште образовна - енглески језик kristina.vistica@alfa.edu.rs
Милисав М. Илинчић предавач Опште образовна – енглески језик milisav.ilincic@alfa.edu.rs 
Наташа Д. Милојевић асистент Економија natasa.milojevic@alfa.edu.rs
Владимир Д. Шашо асистент Информационе системи и  технологије vladimir.saso@alfa.edu.rs
Вук Б. Вујовић асистент Информациони системи и технологије vuk.vujovic@alfa.edu.rs
Мирјана З. Јовишић Симић асистент Финансије,трговина, рачуноводство и ревизија mirjana.jovisic@alfa.edu.rs
Срећко М. Бачевац асистент Менаџмент и маркетинг srecko.bacevac@alfa.edu.rs
Милица М. Симић асистент Финансије, трговина,рачуноводство и ревизија milica.simic@alfa.edu.rs
Желимир А. Илић асистент Економија zelimir.ilic@alfa.edu.rs
Бојан Р.Стоиљковић асистент

Финансије,трговина, рачуноводство и ревизија

Математика и статистика

bojan.stoiljkovic@alfa.edu.rs
Мирослава С.Царевић Михајлов асистент Математика и статистика miroslava.carevic.mihajlov@alfa.edu.rs
Ратко М. Ивковић асистент Информациони системи и технологије ratko.ivkovic@alfa.edu.rs
Милован А.Митић асистент Менаџмент  у спорту milovan.mitic@alfa.edu.rs
Марија Н. Обрадовић асистент Заштита наслеђа marija.obradovic@alfa.edu.rs
Ива Г. Антовић асистент Заштита наслеђа iva.ljesar@alfa.edu.rs
Артеа Д. Панајотовић асистент Англистика artea.panajotovic@alfa.edu.rs
Андријана М. Павловић сарадник у настави Англистика andrijana.pavlovic@alfa.edu.rs
Ђорђе П. Илић сарадник у настави Англистика djordje.ilic@alfa.edu.rs
Бранка Б. Ковачевић сарадник у настави Англистика branka.kovacevic@alfa.edu.rs
Ирина Д. Којчић сарадник у настави Англистика irina.kojcic@alfa.edu.rs
Бојана К. Судар сарадник у настави Романистика bojana.sudar@alfa.edu.rs
Јелена Љ.Секулић сарадник у настави Економија, Финансије, трговина,рачуноводство и ревизија jelena.sekulic@alfa.edu.rs
Милош М.Илић сарадник у настави Информациони системи и технологије milos.ilic@alfa.edu.rs
Александар  М. Јоксимовић сарадник у настави Заштита наслеђа aleksandar.joksimovic@alfa.edu.rs
Стефан З. Вратница сарадник у настави Информациони системи и технологије stefan.vratnica@alfa.edu.rs