Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Колико кошта
  • вебсајтови
    факултета

Колико кошта

За кандидате који уписују I годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 750 евра.

ШКОЛАРИНА

Школарина студијских програма основних академских студија за прву годину студија износи: 1.200 евра. 

Школарина студијских програма мастер академских студија интегрисаног Универзитета износи: 1.500 евра.

Школарина студијских програма докторских академских студија износи 3.000 евра по години студија.

Школарина је дата за једну школску годину - 2020/2021.

ПОПУСТИ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

За кандидате који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са укупном просечном оценом од 4,5 па навише 750 евра Ова цена остаје и за упис на наредне године студија под условом да студент у предвиђеном року стекне услов за упис на наредну годину студија и оствари просечну оцену на до тада положеним испитима од најмање 9 (девет).
За кандидате који се упишу до 20. јула 990 евра Ова цена важи само за први упис.
Породични попуст 200 - 300 евра Први члан породице плаћа цену као и сваки други студент. Други члан породице има попуст од 200 евра при упису. Трећи и сваки наредни члан породице има попуст од 300 евра при упису и за сваку наредну школску годину, под условом да студенти до краја школске године стекну услов за упис у наредну годину.
Родитељски попуст 990 евра Попуст важи студенте који имају дете, односно децу до седам година старости за цео период студирања.
За уписе по споразуму о сарадњи са синдикалном организацијом или предузећем 990 евра Ова цена важи само за групе од најмање пет студената, за све четири године студија.

Динамика уплате школарине за основне академске студије:

  • При упису 300 евра.
  • Преостали износ отплаћује се у 9 месечних рата

ПОПУСТИ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

За студенте основних академских студија Алфа БК Универзитета који до краја школске 2019/2020. године, односно до 30.9.2020. године, заврше студије и желе да упишу мастер академске студије на Алфа БК Универзитету, школарина за мастер академске студије износи 1.200 евра.

Динамика уплате школарине за мастер академске студије:
• При упису 375 евра
• Преостали износ отплаћује се у 3 месечне рате од по 375 евра

За уплату у целости у моменту уписа, и за новоуписане и за старе студенте који се упишу до 31.10.2020. године даје се попуст од 10%.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Школарина и број студената који се уписују на студијске програме Академије уметности утврђују су одлукама њихових надлежних органа.

ИНФО

Детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК универзитета и факултета: www.alfa.edu.rs

Сва питања слати на адресу студентске службе upis@alfa.edu.rs.

*Цене су дате у еврима, уплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.