Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Колико кошта
  • вебсајтови
    факултета

Колико кошта

За кандидате који уписују I годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 750 евра.

ШКОЛАРИНА

Школарина студијских програма основних академских студија за прву годину студија износи: 1.200 евра. 

Школарина студијских програма мастер академских студија интегрисаног Универзитета износи: 1.500 евра.

Школарина студијских програма докторских академских студија износи 3.000 евра по години студија.

Школарина је дата за једну школску годину - 2020/2021.

ПОПУСТИ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

За кандидате који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са укупном просечном оценом од 4,5 па навише 750 евра Ова цена остаје и за упис на наредне године студија под условом да студент у предвиђеном року стекне услов за упис на наредну годину студија и оствари просечну оцену на до тада положеним испитима од најмање 9 (девет).
За кандидате који се упишу до 20. јула 990 евра Ова цена важи само за први упис.
Породични попуст 200 - 300 евра Први члан породице плаћа цену као и сваки други студент. Други члан породице има попуст од 200 евра при упису. Трећи и сваки наредни члан породице има попуст од 300 евра при упису и за сваку наредну школску годину, под условом да студенти до краја школске године стекну услов за упис у наредну годину.
Родитељски попуст 990 евра Попуст важи студенте који имају дете, односно децу до седам година старости за цео период студирања.
За уписе по споразуму о сарадњи са синдикалном организацијом или предузећем 990 евра Ова цена важи само за групе од најмање пет студената, за све четири године студија.

Динамика уплате школарине за основне академске студије:

  • При упису 300 евра.
  • Преостали износ отплаћује се у 9 месечних рата

ПОПУСТИ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

За студенте основних академских студија Алфа БК Универзитета који до краја школске 2019/2020. године, односно до 30.9.2020. године, заврше студије и желе да упишу мастер академске студије на Алфа БК Универзитету, школарина за мастер академске студије износи 1.200 евра.

Динамика уплате школарине за мастер академске студије:
• При упису 375 евра
• Преостали износ отплаћује се у 3 месечне рате од по 375 евра

За уплату у целости у моменту уписа, и за новоуписане и за старе студенте који се упишу до 31.10.2020. године даје се попуст од 10%.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Школарина и број студената који се уписују на студијске програме Академије уметности утврђују су одлукама њихових надлежних органа.

Висина школарине за упис страних држављана на све студијске програме основних академских студија износи 3.000,00 евра, на све студијске програме мастер академских студија 4.000,00 евра и за све студијске програме докторских академских студија школарина износи 5.000,00 евра.

Школарина је дата за једну школску годину - 2020/2021.

Школарина изражена у еврима плаћаће се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

ИНФО

Детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК универзитета и факултета: www.alfa.edu.rs

Сва питања слати на адресу студентске службе upis@alfa.edu.rs.

*Цене су дате у еврима, уплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.