Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Колико кошта
  • вебсајтови
    факултета

Колико кошта

За кандидате који уписују I годину основних академских студија Алфа БК Универзитета, а који су средњу школу у четворогодишњем трајању завршили са просечном оценом од 4,5 па навише, школарина износи 990 евра.

ШКОЛАРИНА

Школарина студијских програма основних академских студија интегрисаног Универзитета за прву годину студија износи: 1.200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина студијских програма мастер академских студија интегрисаног Универзитета износи: 1.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина студијских програма докторских академских студија износи 3.000 евра по години студија у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Школарина је дата за једну школску годину - 2017/2018.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
Завршена средња школа у четворогодишњем трајању (диплома и сведочанство сва четири разреда средње школе), положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе

УСЛОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 
Завршене академске студије у обиму од 240 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
Завршене академске студије у обиму 300 ЕСПБ, положен пријемни испит, уплаћена прва рата школарине у складу са одлуком установе.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед – рангирање кандидата утврђиваће се на основу успеха из претходног школовања и резултата на пријемном испиту.

РОК ЗА ЖАЛБУ

По објављеној ранг-листи је два дана од дана објављивања.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 и детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адресама Алфа БК универзитета и факултета: www.alfa.edu.rs и www.akademijaumetnosti.edu.rs

Сва питања слати на адресу студентске службе upis@alfa.edu.rs.

Сви ОАС студијски програми су четворогодишњи, 240 ЕСПБ.