Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

 Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Информационе технологије - 7
 2. Теорија спорта - 8
 3. Увод у менаџмент - 8
 4. Функционална анатомија - 7
 5. Етика у спорту -  7
 6. Историја спорта -  8
 7. Основи статистике - 7
 8. Психологија спорта -  8

Укупно: 60

Друга година 

 1. Енглески језик 1 - 6
 2. Менаџмент у спорту -  8
 3. Олимпијско образовање - 7
 4. Антропомоторика - 7
 5. Комуникације у спорту - 7
 6. Право у спорту - 6
 7. Изборни предмет 1. - 8
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Менаџмент у спортској индистрији - 8
 • Менаџмент школског спорта -  8

Изборни предмет 2.

 • Жене и спорт - 8
 • Менаџмент универзитетског спорта - 8

Трећа година 

 1. Лидерство у спорту - 7
 2. Управљање људским ресурсима - 8
 3. Финансијски менаџмент - 8
 4. Економика спорта - 7
 5. Енглески језик 2 - 6
 6. Стратегијски менаџмент -  7
 7. Изборни предмет 1. - 6
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Италијански језик 1 - 6
 • Шпански језик 1 - 6

Изборни предмет 2.

 • Менаџмент у професионалном спорту - 8
 • Менаџмент тренажне технологије - 8

Четврта година

 1. Енглески језик 3 - 6
 2. Маркетинг у спорту - 7
 3. Менаџмент спортских организација - 7
 4. Односи с јавношћу у спорту - 7
 5. Менаџмент спортских објеката - 7
 6. Менаџмент спортских такмичења - 7
 7. Изборни предмет 1. - 8
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Дијагностика спортиста - 8
 • Менаџмент спортских такмичења  - 8

Изборни предмет 2.

 • Предузетништво у спорту - 8
 • Управљање фитнес програмима - 8