Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
  • вебсајтови
    факултета

Мастер студије

Акредитовани мастер студијски програми

Менаџмент у спорту

Назив студијског програма: Менаџмент у спорту

Научна, стручна или уметничка област: Менаџмент у спорту

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер менаџер

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Менаџмент тренажне технологије

Научна, стручна или уметничка област: Менаџмент у спорту

Врста студија: Мастер студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер менаџер

Дужина студија: 1 година (2 семестра)