Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета

Мастер студије

 Назив предмета-  ЕСПБ

Mенаџмент у спорту

 1. Безбедност у спорту - 7
 2. Методологија научног истраживања - 8
 3. Стратегијски маркетинг у спорту - 7
 4. Менаџмент у савременом спорту - 7
 5. Олимпијске вредности - 7
 6. Студијски истраживачки рад - 7
 7. Изборни предмет 1. - 7

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Предузетнички менаџмент - 7
 • Спорт посебних група - 7
 • Управљање пројектима у спорту - 7

Менаџмент тренажне технологије 

 1. Контрола тренираности - 7
 2. Методологија научног истраживања - 8
 3. Тренажна технологија у теорији и пракси - 7
 4. Програмирање тренинга у спорту - 7
 5. Студијски истраживачки рад - 7
 6. Управљање такмичарским стресом - 7
 7. Изборни предмет 1. - 7

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Аналитика и дијагностика спортиста - 7
 • Технологија спорта и спортског тренинга - 7
 • Физиологија спорта - 7