Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Драги наши будући студенти,

Постоји много разлога због којих се треба одлучити за студије на Факултету за менаџмент у спорту, Алфа БК Универзитета. Наша мисија је да обезбедимо висок квалитет образовања и понудимо најбоље могуће услове нашим студентима, како би проучавали процесе управљање у спорту и развијали стручно-теоријска и практична знања, неопходна у обављању  управљачких активности.

Менаџмент у спорту данас није само посао, професија или струка, већ изизетно цењена и уносна делатност широм света. Спортска индустрија је постала једна од најпрофитабилнијих привредних грана у свету,а спортски менаџери су главни генератори процеса и људи усмерених ка остваривању задатих циљева у спорту. Визија и мисија менаџера у спорту подразумева координацију свих процеса и  активности којима се обезбеђује правилан и сврсисходан  развој спортске организације.

Факултет за менаџмент у спорту има акредитована два нивоа студија: основне и мастер студије, што заинтересованим студентима омогућава изврсне могућности теоријске едукације у оба сегмента менаџмента у спорту,спортском и пословном.Стечена диплома на овом факултету пружиће вам разноврсне могућности запошљавања у земљи и иностранству.

Најбоља потврда квалитета досадашњег рада факултета су многи наши дипломци који су већ дуже време запослени на високим позицијама, како у спортским организацијама, спортским клубовима и спортско-пословним центрима, тако и у менаџменту тренажне-технологије.

Циљ Факултета за менаџмент у спорту је лидерска позиција на тржишту високог образовања у области спорта, као и запошљавање будућих дипломаца и њихова имплементација у области за коју су се школовали.

Лакше је да заједно стигнемо до циља.

Добро дошли на Факултету за менаџмент у спорту, Алфа БК Универзитета.

Проф. др Јован Веселиновић