Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Драги наши будући студенти,

Реч декана

Постоји много разлога због којих се треба одлучити за студије на Факултету за менаџмент у спорту, Алфа БК Универзитета. Наша мисија је да обезбедимо висок квалитет образовања и понудимо најбоље могуће услове нашим студентима, како би проучавали пословање у спорту и развијали стручно-теоријска и практична знања, неопходна у обављању  менаџерских активности.

Менаџерство у спорту данас није само посао, професија или струка, већ једна од најцењенијих и најуноснијих делатности широм света. Менаџери су, у ствари, главни покретач акција и људи усмерених ка остваривању постављених циљева. Посао менаџера у спорту подразумева разноврсне активности којима се обезбеђује одржавање позиције и развој спортске организације.

Факултет има акредитована сва три нивоа студија: основне, мастер и докторске, што заинтересованим студентима омогућава не само бављење менаџментом у некој од спортских организација, него и развој каријере у правцу професуре. Стечена диплома на овом факултету пружиће вам разноврсне могућности запошљавања у земљи и иностранству.

Најбољом потврдом квалитета досадашњег рада факултета сматрамо то што су многи наши бивши студенти већ запослени на високим позицијама, како у спортским организацијама, тако и у клубовима и спортско-пословним центрима.

Циљ Факултета за менаџмент у спорту је лидерска позиција на тржишту високог образовања у области спорта, као и запошљавање будућих дипломаца на руководећа радна места у области за коју су се школовали.

Придружите нам се да заједно стигнемо до циља.

Проф. др Драган Животић