Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Издавачка делатност
  • вебсајтови
    факултета

Издавачка делатност

Часопис Менаџмент у спорту налази се на листи категорисаних домаћих научних часописа за 2015. и 2016.годину у категорији M53.

Часопис

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ