Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Упутство за ауторе
 • вебсајтови
  факултета

Упутство за ауторе

УПУТСТВО ЗА ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ РАДОВА

Само изабрани радови биће објављени у зборнику.

Рок за достављање реферата: 01.11.2017.

Радови би требало да буду достављени путем е-маила (као прилог документ Word) на следећу адресу: konferencija.fms@alfa.edu.rs

Рад би требало да садржи следеће:

 • наслов рада-центрирано
 • име/имена аутора (највише три)
 • институцију из које аутор долази
 • апстракт до 3000 знакова укључујући размаке, наслове, имена аутора и институција
 • кључне речи (до 5 речи)
 • текст
 • коришћену литературу

Формат 

 • максимална дужина реферата:  25 000 карактера (са размацима)
 • формат: А4
 • маргине: 2.5 цм
 • проред: 1 (single)
 • фонт: Times New Roman
 • величина фонта: 12
 • језик: српски, енглески
 • основно писмо текста: латиница

Стил и организација текста

Научни чланци се организују по шеми (A)IMRAD ((Abstract), Introduction, Methods, Results, And Discussion  - (Сажетак), Увод, Методе, Резултати и Дискусија).

 

Шема рада